برنامه غذایی حبوبات

برنامه غذایی حبوبات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحضات قبل از شخم زدن کود آلی آب نگهدار 5-10 تن در هکتار میزارن دقیق با توجه …

برنامه غذایی حبوبات ادامه مطلب »