مزایای سیلیس در کشاورزی

مزایای سیلیس در کشاورزی

نقش سیلیسیم در گیاهان دومین عنصر فراوان در طبیعت سیلیسیوم می_باشد، استفاده از این عنصر در تغذیه گیاهان مزایای زیر را به همراه خواهد داشت: افزایش رشد و عملکرد محصولات افزایش تحمل به تنش های غیر زیستی مانند سرما، خشکی، دمای بالا و پایین افزایش تحمل گیاه نسبت به ناملایمات خاکی مانند: شوری و سمیت …

مزایای سیلیس در کشاورزی ادامه مطلب »