برنامه غذایی درختان آجیلی

برنامه غذایی درختان آجیلی

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحضات اوایل زمستان کود آلی آب نگهدار 8 تا 15 تن میزان دقیق با توجه به بافت …

برنامه غذایی درختان آجیلی ادامه مطلب »