برنامه غذایی گیاهان غده ای

برنامه غذایی گیاهان غده ای

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. منظور از گیاهان غده ای:سیب زمینی،پیاز،سیر و گیاهان مشابه می باشد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات قبل از شخم زدن کود …

برنامه غذایی گیاهان غده ای ادامه مطلب »