برنامه غذایی صیفی جات

برنامه غذایی صیفی جات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات قبل از شخم زدن کود آلی آب نگهدار 5-10 تن در هکتار میزان دقیق با توجه …

برنامه غذایی صیفی جات ادامه مطلب »