برنامه غذایی مرکبات

برنامه غذایی مرکبات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات دو هفته بعد از برداشت محصول در زمستان کود آلی آب نگهدار 8 تا 15 تن …

برنامه غذایی مرکبات ادامه مطلب »