مطالب علمی

نقش گوگرد در گیاهان

نقش گوگرد در گیاهان

گوگرد را میتوان جز عناصر پر مصرف نیز در نظر گرفت، اما از آنجا که این عنصر اکثرا با سایر ترکیبات سولفاته به گیاه داده می شود به شکل مستقل سخنی از این عنصر مهم و ضروری بیان نمی شود! بدون گوگرد تولید پروتئین و کلروفیل و سایر ترکیبات حساس گیاه صورت نمی گیرد، به …

نقش گوگرد در گیاهان ادامه مطلب »

مزایای سیلیس در کشاورزی

مزایای سیلیس در کشاورزی

نقش سیلیسیم در گیاهان دومین عنصر فراوان در طبیعت سیلیسیوم می_باشد، استفاده از این عنصر در تغذیه گیاهان مزایای زیر را به همراه خواهد داشت: افزایش رشد و عملکرد محصولات افزایش تحمل به تنش های غیر زیستی مانند سرما، خشکی، دمای بالا و پایین افزایش تحمل گیاه نسبت به ناملایمات خاکی مانند: شوری و سمیت …

مزایای سیلیس در کشاورزی ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن