برنامه غذایی

برنامه غذایی مرکبات

برنامه غذایی مرکبات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات دو هفته بعد از برداشت محصول در زمستان کود آلی آب نگهدار 8 تا 15 تن …

برنامه غذایی مرکبات ادامه مطلب »

برنامه غذایی گیاهان غده ای

برنامه غذایی گیاهان غده ای

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. منظور از گیاهان غده ای:سیب زمینی،پیاز،سیر و گیاهان مشابه می باشد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات قبل از شخم زدن کود …

برنامه غذایی گیاهان غده ای ادامه مطلب »

برنامه غذایی غلات

برنامه غذایی غلات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات قبل از شخم زدن کود آلی آب نگهدار 5-10 تن در هکتار میزان دقیق با توجه …

برنامه غذایی غلات ادامه مطلب »

برنامه غذایی صیفی جات

برنامه غذایی صیفی جات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات قبل از شخم زدن کود آلی آب نگهدار 5-10 تن در هکتار میزان دقیق با توجه …

برنامه غذایی صیفی جات ادامه مطلب »

برنامه غذایی سبزیجات

برنامه غذایی سبزیجات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات قبل از شخم زدن کود آلی آب نگهدار 5-10 تن در هکتار میزان دقیق با توجه …

برنامه غذایی سبزیجات ادامه مطلب »

برنامه غذایی درختان میوه

برنامه غذایی درختان میوه

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات زمستان کود آلی آب نگهدار 8-15 تن در هکتار میزان دقیق با توجه به بافت خاک …

برنامه غذایی درختان میوه ادامه مطلب »

برنامه غذایی درختان آجیلی

برنامه غذایی درختان آجیلی

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحضات اوایل زمستان کود آلی آب نگهدار 8 تا 15 تن میزان دقیق با توجه به بافت …

برنامه غذایی درختان آجیلی ادامه مطلب »

برنامه غذایی حبوبات

برنامه غذایی حبوبات

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحضات قبل از شخم زدن کود آلی آب نگهدار 5-10 تن در هکتار میزارن دقیق با توجه …

برنامه غذایی حبوبات ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن