استفاده از کودهای مرغی به صورت خام همواره مشکلاتی از این قبیل را در بر دارد:
اجرای سخت، هزینه کارگری بالا و از طرفی برای سیستمهای قطره ای استفاده از کودهای مرغی هزینه اجرا را دو چندان می­کند.

کود مرغ یکی از بهترین کودهای آلی جهت تغذیه همه گیاهان می باشد. کود مایع آلی مرغی عصاره خالص کود مرغ است، بنابراین؛ شما تمامی خواص کود مرغ را در این محصول دارید.

کود مایع مرغی شامل ترکیباتی اعم از نیتروژن، پتاسیم، فسفر و… است که جزو عناصر مورد نیاز گیاهان بوده و برای رشد و تکامل گیاهان ضروری است.

در فرایند ساخت این محصول از تجزیه میکروبی با استفاده از باکتری های مفید بهره برده شده است به همین دلیل این محصول حاوی میلیاردها میکروارگانیسم مفید برای خاک شما نیز می باشد، کود مرغی مایع شرکت آب نگهدارکویر آریا یک منبع غنی از ریز مغذی ها عناصر ماکرو و انواع
 اسید آمینه و اسید آلی نیز می باشد.

این محصول بهترین جایزگین کودهای شیمایی تامین کننده ازت مانند اوره و سولفات آمونیوم می باشد که نه تنها ازت گیاه شما را تامین خواهد کرد بلکه به دلیل وجود مواد آلی فراوان و محلول و ترکیبات هوموسی باعث اصلاح خاک شما نیز می شود به علاوه استفاده از این محصول در زمینهای شور نیز اثرات منفی به دنبال نخواهد داشت.

مزایای کود مایع مرغی

  1. افزایش میزان جذب ریز مغذی ها به دلیل وجود مواد آلی محلول
  2. کاهنده اثرات مخرب شوری آب و خاک
  3. افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
  4. افزایش رشد  رویشی گیاه

مزایای استفاده از کود مایع آلی مرغی

  1. افزایش فعالیت بیولوژیک خاک
  2. کاهش هزینه نسبت به کود خام مرغی
  3. افزایش حاصل خیزی خاک
  4. افزایش کیفیت محصول
  5. افزایش سرعت رشد گیاه

دستورالعمل استفاده از کود مایع آلی مرغی

گیاهان زراعی: برای کوددهی گیاهان زراعی مانند غلات، دانه­ های روغنی، حبوبات، سبزیجات، صیفی جات و گیاهان صنعتی (گیاهانی که از آن ها و یا از ارقام مختلف آن ها در صنایع مختلف استفاده می شود)، باید به مقدار 10 الی 16 لیتر در دو نوبت قبل از بستن کنوپی-تاج پوششی-و قبل از شروع گلدهی در آب، آبیاری استفاده شود.

باغبانی: زمان استفاده از این محصول برای گیاهان باغی مانند درختان مثمر و غیر مثمر از زمان شروع جوانه­زنی و قبل از جوانه، با ظهور غنچه ها در طی دو تا چهار مرحله و هر مرحله 20 لیتر به صورت کود آبیاری می­باشد.

نهالستانها: برای کود دهی درختان نهالستانی برای هر هزار متر مربع باید به میزان 5 الی 10 لیتر در دو الی سه مرحله در آب، آبیاری استفاده شود.

جدول آنالیز محصول

ماده مغذیدرصد
ماده آلی10
نیتروژن3
فسفر1
پتاسیم2
آهن0.18

شماره ثبت ماده کودی: 90538
قیمت محصول با بسته بندی سطل 20 لیتری: 490 هزار تومان

به بالای صفحه بردن