پروژه مزرعه ولیعصر 500 منطقه حسن آباد فشافویه

با مدیریت مهندس پروازی و نظارت مهندس فیروز پور

unnamed
unnamed (2)
IMG-4809
IMG-5297

پروژه مزرعه حاج قدمعلی بور بور

چرم شهر با نظارت مهندس فقیه

unnamed (6)
unnamed (3)
به بالای صفحه بردن