کود آلی آب نگهدار کویر آریا

کود آلی آب نگهدار کویر آریا

خشکسالی و کمبود آب معضل همیشگی کشاورزی در ایران و جهان می باشد، بنابراین افزایش بهره وری آب مهمترین چالش پیش روی کشاورزان می باشد.

کود آلی آب نگهدار به منظور افزایش بهره وری آب آبیاری طراحی شده است و بهترین جایگزین کود دامی، کود مرغی، کود گوسفند و کودهای ورمی کمپوست می باشد.

این کود با فرمولاسیون ویژه و منحصر به فرد علاوه بر مواد مغذی فراوان خاصیت تبادل کاتیونی خاک را نیز افزایش داده و از آبشویی عناصر نیز در خاک جلوگیری می کند.مواد نگهدارنده آب در این کود علاوه بر جذب آب مواد مغذی را نیز جذب نموده و باعث افزایش بهره وری کودهایی که به صورت خاکی مصرف می شون نیز می گردند.

اجزای تشکیل دهنده کود آلی آب نگهدار

کمپوست غنی شده با ترکیبات هیومیکی، پودر ماهی، کود گاوی، کود مرغی

مواد آلی نگه دارنده آب مانند: پرلیت، زئولیت، پومیس و …..

مزایای استفاده :

 • جلوگیری از آلوده شدن آبهای زیر زمینی به واسطه کودهای شیمایی
 • جلوگیری از آبشویی عناصر غذایی در آبیاری غرقابی
 • کاهش مسمومیت فلزات سنگین و اثرات مخرب شوری
 • اضافه کردن خواص بافری برای اسیدیته خاک
 • اضافه کردن‌قدرت چسبندگی در خاک های شنی
 • کمک به توسعه میکرو ارگانیسم های مفید خاک
 • کم کردن قدرت چسبندگی در خاک های رسی
 • افزایش بهره وری آب و کاهش مصرف آب
 • جلوگیری از برگشت آب به سطح خاک
 • کاهش اثرات مخرب شوری آب و خاک
 • تسریع جوانه زنی بذرها در زراعت
 • مقاوم ساختن ساختار خاک

میزان و نحوه مصرف

از آنجا که این محصول حاوی مواد نگهدارنده آب می­باشد، میزان مصرف آن با توجه به بافت خاک مشخص می­شود و برای کشت­های مختلف در زراعت یا باغبانی تفاوت چندانی ندارد.

نحوه مصرف برای زراعت و گلخانه:

میزان مورد نیاز -طبق جدول- بایستی خاک پهن شود و شخم عمیق زده شود (حداقل عمق 40 سانتی متر) تا کود به خوبی با خاک تا عمق حداقل 40 سانتی متر مخلوط گردد. هرچه کود بیشتر با خاک مخلوط شود نتیجه بدست آمده بهتر خواهد بود.

برای باغبانی:

بهترین مکان برای استفاده از این محصول در باغبانی، استفاده در منطقه توسعهء ریشه درخت می­باشد؛ بنابراین، استفاده از این محصول فقط و فقط در زمان خواب درخت خواهد بود و در طول دوره رشد قابل استفاده نیست.

برای نهال کاری:
زیر نهال گودالی به عمق 40-50 سانتی متر حفر شود مقدار 1 تا 2 کیلو گرم کود آب نگهدار با خاک عمق گودال مخلوط شود و سپس 10 سانتی متر خاک روی مخلوط ریخته شده و نهال را بکارید.

روش استفاده برای درختان :

در فصل خواب درخت یک چالکود عمیق در عمق 40 تا 80 سانتی متری خاک در انتهای سایه انداز (منطقه توسعه ریشه)
حفر می شود این چالکود می تواند دور تا دور درخت (عکس شماره داشته باشه) یا به صورت چالکود ردیفی (عکس داشته باشه) باشد. سپس کود با خاک عمق 40 تا 80 حسابی مخلوط شده و مجدد به داخل چاله ریخته می شود و روی آن با خاک معمولی یا ماسه بادی (شن) پر می شود.

نکات:

1. در آبیاری قطره ای چالکود بایستی  در زیر تیوب قطره چکان ها حفر گردد و کود در عمق 30 تا 80 (با توجه به سن درخت) با خاک مخلوط شود.

2. هرچه این محصول با خاک عمق بیشتر مخلوط شود نتیجه بهتری خواهید گرفت.

نوع خاکمیزان مصرف در متر مربع
شنزراعت1.2 کیلوگرم
گلخانه1 کیلوگرم
باغ2 کیلوگرم
شنی لومیزراعت 1 کیلوگرم
گلخانه750 گرم
باغ 1.2 کیلوگرم
لومی شنیزراعت800 گرم
گلخانه700 گرم
باغ1 کیلوگرم
لومزراعت600 گرم
گلخانه500 گرم
باغ800 گرم
لومی سیلتیزراعت500 گرم
گلخانه400 گرم
باغ700 گرم
سیلتزراعت1 کیلوگرم
گلخانه800 گرم
باغ1.2 کیلوگرم
لوم رسی شنیزراعت600 گرم
گلخانه500 گرم
باغ700 گرم
لومی رسیزراعت500 گرم
گلخانه400 گرم
باغ600 گرم
لوم رسی سیلتیزراعت600 گرم
گلخانه500 گرم
باغ700 گرم
رسی شنیزراعت400 گرم
گلخانه 300 گرم
باغ500 گرم
رسی سیلتیزراغت700 گرم
گلخانه600 گرم
باغ800 گرم
رسیزراعت800 گرم
گلخانه600 گرم
باغ900 گرم

ترکیبات سازنده:

کود مرغ، کمپوست، مواد معدنی نگه دارنده آب، لئوناردیت

شماره ثبت ماده کودی:00042
قیمت: 140 هزار تومان (کیسه 25 کیلویی)

جدول آنالیز محصول:

ماده آلی25%
نیتروژن2
فسفر0.6
پتاسیم0.6
کلسیم1
کربن آلی15
هیومیک اسید2.6
اسیدیته7
هدایت الکتریکی2 dS/m

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن