cropped-Untitle-d-1.png

مشاوره باغات پسته

مشاوره نهال پسته

نهال و درخت جزو اصلی ترین موارد در یک باغ پر بار پسته می باشد. برای برداشت خوب این محصول شما نیازمند مشاوره در خصوص خرید نهال و یا رسیدگی و نگهداری از درختان هستید که همین امر می تواند به ایجاد یک باغ پویا کمک کند. کویر آریا در کنار شما است تا با به کار گیری دانش و تخصص خود در این امر به باغداران یاری رساند. 

نهال-پسته

مشاوره سم و کود برای باغات پسته

بدون شک استفاده از کود و سم استاندارد متناسب با خاک و درختان یکی از مهم ترین قدم ها برای یک باغدار است، زیرا موجب افزایش کیفیت محصولات و حاصل خیزی خاک می شود. کویر آریا با تجربه و ارتباطات موثر خود در این امر به مدیریت هرچه بهتر کمک می کند.

مشاوره خاک

امروزه یکی از ارکان مهم کشاورزی، خاک حاصل خیز و مناسب است زیرا درختان پسته خاصیت فراوان دارند و همچنین از حساسیت بالایی برخوردار هستند به همین علت کویر آریا در خصوص تغییر پذیری خاک تمهیداتی را اندیشیده که می تواند بیش از پیش به باغدار کمک نماید.

آبنگهدار کویر آریا

پیشرو در مدیریت باغات پسته

به بالای صفحه بردن