ارگانیک

ارگانیک به این معناست که در ساخت از هیچ گونه ماده شیمیایی، ترکیب مصنوعی ساخته دست بشر و هیچ روش شیمیایی استفاده نشده است و کود های ارگانیک به دسته ای از کودها اطلاق میگردد که با این روش ها تولید شده اند و مواد اولیه تشکیل دهنده آنها کاملا طبیعی هستند، این مواد معمولا مواد معدنی، فضولات حیواناتی نظیر گاو، گوسفند، مرغ و بقایای حیوانات و گیاهان می باشد.

استفاده از کودهای ارگانیک بشدت در حال گسترش است و دلایل این امر را می توان در قیمت بالای محصولات کشاورزی ارگانیک، بیخطر بودن این مواد برای انسان، گیاه، خاک سفره های آب زیرزمینی، افزایش عمر و کارکرد مفید، اصلاح بافت خاک و عملکرد عالی گیاه با استفاده ازین محصولات و مزایای گوناگون دیگر جست و جو کرد.

آبنگهدار کویر آریا به محصولات ارگانیک توجه ویژه ای دارد و قصد دارد از طریق توسعه استفاده از محصولات ارگانیک، با معضلات ایجاد شده توسط کودهای شیمیایی مقابله نماید.

معمولا کودهای ارگانیک علیرغم مزایای متعدد در مقایسه با کودهای شیمیایی عملکرد کم بازده تری از خوذ نشان میدهند، اما آبنگهدار کویر آریا با استفاده از آخرین روش های تولید محصولات ارگانیکو علم روز کشاورزی، محصولات ارگانیکی تولید نموده که علاوه بر تاثیر سریع و عالی، هیچ گونه آثار مخرب زیست محیطی از خود نشان نداده اند و این امر توسط آزمایشات مختلف، پژوهش های میدانی بلند مدت، و انجام کشت های آزمایشی در ساسر کشور ایران با شرایط اقلیمی متفاوت به اثباترسیده و توسط مهم ترین ارگان های استاندارد کشور در زمینه محصولات ارگانیک، تائید و گواهی شده است.

به بالای صفحه بردن